Κωδικός πρόσβασης
Συνδέσου στο προφίλ σου στο delivery.gr, βάζοντας εδώ τον προσωπικό σου κωδικό πρόσβασης.
Έτοιμο!
Ξέχασα τον κωδικό μου
Θέλω να συνδεθώ με τηλέφωνο
Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
Πρόσθεσε το email σου εδώ ώστε να σου στείλουμε έναν σύνδεσμο για την επαναφορά του κωδικού σου.
Αποστολή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιορισμένη άδεια

Το delivery.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές

Το delivery.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το delivery.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το delivery.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το delivery.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Η DELIVERY.GR IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του δικτυακού τόπου από ανηλίκους, για την επίβλεψη των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.
Η DELIVERY.GR IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων στο δικτυακό τόπο www.delivery.gr. Η χρήση τους γίνεται με προσωπική ευθύνη του χρήστη.
Η DELIVERY.GR IKE δεν υποβάλλει σε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα εστιατόρια που είναι καταχωρημένα στην παρούσα ιστοσελίδα. Η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την εστίαση είναι αποκλειστική ευθύνη των εστιατορίων και η DELIVERY.GR IKE δεν φέρει ευθύνη για αυτό.
Η DELIVERY.GR IKE προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβείς και επίκαιρες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της καλόπιστης πεποίθησης της DELIVERY.GR IKE ότι είναι ακριβείς και δεν παρέχονται βάσει ρητής ή σιωπηρής δέσμευσης για την ακρίβειά τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η DELIVERY.GR IKE οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η DELIVERY.GR IKE είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός του delivery.gr είναι ιδιοκτησία της DELIVERY.GR IKE. Οι τεχνολογίες που δίδονται στους καταστηματάρχες για την ασφάλεια στη λήψη της παραγγελίας είναι πνευματικό δικαίωμα της DELIVERY.GR IKE εκκρεμεί έκδοση πατέντας και η αντιγραφή τους διώκεται ποινικά.

Τηλεφωνική Παραγγελία μέσω Αριθμού Delivery.gr (Δωρεάν κλήση - Απευθείας κλήση)

Οι αριθμοδοτικοί πόροι (τηλεφωνικοί αριθμοί) με την ονομασία Αριθμοί Delivery.gr που είναι ορατοί στις σελίδες του δικτυακού τόπου delivery.gr και εμφανίζονται ως πληροφορία σε λίστες καταστημάτων, προφίλ και αποτελέσματα αναζήτησης, χρησιμοποιούνται για λόγους μέτρησης απόδοσης υπηρεσιών από το delivery.gr προς τα συνεργαζόμενα εστιατόρια. Για κλήση από σταθερό τηλέφωνο ισχύει αστική χρέωση ενώ για κλήση από κινητό τηλέφωνο ισχύουν οι χρεώσεις τιμοκαταλόγων των εκάστοτε παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Οι εν λόγω πόροι προωθούν αυτόματα τις κλήσεις είτε προς τους αντίστοιχους τηλεφωνικούς αριθμούς των εστιατορίων είτε προς το τηλεφωνικό κέντρο του Delivery.gr. Οι ως άνω πόροι προέρχονται από τρίτα μέρη αδειοδοτημένων τηλεφωνικών παρόχων από την ΕΕTT με διακριτικούς τίτλους “YUBOTO LTD” και “FIBAIR LTD” και υπόκεινται στους όρους χρήσης των ως άνωθεν εταιριών. Ο τηλεφωνικός αριθμός ο οποίος καλεί απευθείας έναν Aριθμό Delivery.gr ή πραγματοποιεί μια τηλεφωνική παραγγελία μέσω της υπηρεσίας “Δωρεάν κλήσης“, δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από το Delivery.gr για ενημέρωση καταναλωτή που αφορά τις υπηρεσίες του ιστοτόπου καθώς και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Σύστημα Επιδότησης Πόντων

Το σύστημα πόντων του delivery.gr είναι σχεδιασμένο να σας ανταμείβει για την κάθε έγκυρη τηλεφωνική ή online παραγγελία που κάνετε μέσα από το delivery.gr. Οι πόντοι που δικαιούται ο χρήστης μετά από κάθε του παραγγελία (τηλεφωνική ή online) θα προστίθενται την αμέσως επόμενη ημέρα της συναλλαγής. Το σύνολο των πόντων που αντιστοιχούν ανά χρήστη θα είναι διαθέσιμο την επόμενη ημέρα από την ημέρα της συναλλαγής. Όταν ο χρήστης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δώρο. Οι πόντοι αφορούν τον κάθε χρήστη ξεχωριστά και δεν μεταβιβάζονται. Το delivery.gr ανανεώνει τη λίστα δώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι χρήστες ενημερώνονται μέσα από τη σελίδα του λογαριασμού τους. Η απόκτηση των πόντων καταγράφεται ηλεκτρονικά στη σελίδα λογαριασμού του χρήστη. Το delivery.gr διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια/και να προσθέτει/αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο σύστημα επιδότησης πόντων. Τα δώρα αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει το delivery.gr και έχει ανακοινώσει στην εν ισχύ λίστα δώρων. Τα δώρα παραλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο από τα γραφεία του delivery.gr σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Η μέρα παράδοσης/παραλαβής ανακοινώνεται στο χρήστη τηλεφωνικά ή με μαιλ. Για πόλεις εκτός των παραπάνω το δώρο αποστέλλεται με ταχυδρομείο με χρέωση του delivery.gr. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν ο χρήστης επιθυμεί την παραλαβή στο χώρο του υπάρχει χρέωση παραλήπτη που ορίζεται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Για την παραλαβή του δώρου ο πελάτης θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής πιστοποίησης του ζητηθεί. Τα δώρα που είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με την περιγραφή τους στην ειδική λίστα δώρων και εφ’ όσον έχουν παραγγελθεί από τον δικαιούχο, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν εκ των υστέρων να επιστραφούν ή να μη γίνουν αποδεκτά. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα διαφορετικής αντιστοιχίας σε πόντους. Ο κάτοχος δεν μπορεί να αγοράσει πόντους με τη χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλον τρόπο που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακοινωθεί από το delivery.gr. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα δεν υπάρχει, τότε το delivery.gr δεσμεύεται να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας. Τα δώρα από τη λίστα δεν μπορούν να ανταλλαγούν με δώρα προηγούμενου καταλόγου, εκτός εάν το delivery.gr έχει προβλέψει και έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό. Σε περίπτωση, τέλος, που κάποιο δώρο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ο δικαιούχος θα μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του οπότε και θα δικαιούται την επιστροφή των πόντων της συγκεκριμένης εξαργύρωσης. Μετά από δέκα (10) μέρες, οι πόντοι θα έχουν επιστραφεί και ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία εξαργύρωσης και να παραγγείλει το δώρο του. Το delivery.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν στο χρήστη στις οποίες δεν έχει γίνει καμία εξαργύρωση τους τελευταίους 36 μήνες. Κατά τη διαδικασία της εξαργύρωσης των πόντων, το Delivery.gr επικοινωνεί με τον χρήστη και τον ειδοποιεί για την παραλαβή του δώρου του. Ακολούθως, ο χρήστης οφείλει να παραλάβει το δώρο του εντός 30 ημερών. Έπειτα από αυτό το διάστημα, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα παραλαβής του δώρου του. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου του ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει το Delivery.gr για να του αποσταλεί ταχυδρομικά με έξοδα παραλήπτη.

Έγκυρη τηλεφωνική παραγγελία
Είναι αυτή που γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των αριθμών delivery.gr προς τα αντίστοιχα.
Έγκυρη δεν θεωρείται:
-τηλεφωνική κλήση μικρής διάρκειας ή αναπάντητη.
-επαναλαμβανόμενη κλήση εντός 90 λεπτών από τον ίδιο αριθμό χρήστη.
-κλήση στην οποία η ζητούμενη παραγγελία είναι μικρότερη από την ελάχιστη παραγγελία του εστιατορίου.
-εάν το εστιατόριο δεν θεωρήσει έγκυρη μια τηλεφωνική παραγγελία λόγω έλλειψης προϊόντων ή εκτός ορίων διανομής.
-εάν για τον οποιοδήποτε λόγω τον οποίο θεωρήθηκε από το εστιατόριο ως κακόβουλη τηλεφωνική κλήση.

Το delivery.gr διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να αφαιρεί πόντους από τον χρήστη (έως και μηδενισμό) σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακόβουλη χρήση του συστήματος πόντων.

Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία, το delivery.gr θα διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση. Για οποιοδήποτε επιπλέον πρόβλημα με την παραγγελία σας παρακαλώ απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 801 2222 323 από σταθερό ή 2152152323 από κινητό ή μέσω του live chat καθημερινά από 08.00 έως 00.00 εκτός αργιών. Επίσης μπορείτε να στείλετε email στο support@delivery.gr και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η DELIVERY.GR IKE, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους.Η ιστοσελίδα delivery.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα delivery.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το delivery.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το delivery.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το delivery.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το delivery.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το delivery.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο delivery.gr. Χρήση των Πληροφοριών. Το delivery.gr συλλέγει τρεις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το delivery.gr, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το delivery.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το delivery.gr, (iv) ειδικές προσφορές του delivery.gr, (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το delivery.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@delivery.gr.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του delivery.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το delivery.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το delivery.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Cookies

Το delivery.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το delivery.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα delivery.gr

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το delivery.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο delivery.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το delivery.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το delivery.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το delivery.gr μέσω www. delivery.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@delivery.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του delivery.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το delivery.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το delivery.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το delivery.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Συναλλαγές με κάρτα (Χρεωστική ή Πιστωτική)

To delivery.gr συνεργάζεται με την Viva Wallet για την λειτουργία των πληρωμών με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική). Το delivery.gr εκπροσωπείται νομικά από την εταιρεία DELIVERY.GR IKE με ΑΦΜ: 998708533 που εδρεύει στην Θεσαλλονίκης & Θράκης 22, Πάτρα σταθερό τηλ. 210 873 3333 και email: support@delivery.gr. Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο επισκέπτης υποχρεούται στην επίδειξη οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου του ζητηθεί κατά την παράδοση της παραγγελίας που αφορά το δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του. Το στοιχείο αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε επίσημο κρατικό έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητα του συναλλασσόμενου (π.χ. η αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριο, η κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κ.α.) Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο χρήστης αποδέχεται τις διατάξεις που υπόκεινται στο Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής από το κατάστημα θα γίνει επαναφόρτιση του τραπεζικού σας λογαριασμού στο χρόνο που ορίζει η Viva Wallet. Στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την επαναφόρτιση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το delivery.gr στο mail support@delivery.gr ή απευθείας στο τηλ. 210 873 3333. Κατά την πληρωμή σας με κάρτα στο delivery.gr το εστιατόριο λαμβάνει την παραγγελία στην οποία αναγράφεται με σαφήνεια οτι 'Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ' και έχει ενημερωθεί ώστε να μην ζητήσει επ' ουδενί χρήματα από τον πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το delivery.gr .

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το delivery.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία, την εμφάνιση και τη χρήση εν γένει αυτής της ιστοσελίδας, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Διευθύνσεις
Πρόσθεσε διεύθυνση
Προσθήκη διεύθυνσης
Πού θα φέρουμε την παραγγελία σου;
Πρόσθεσε την διεύθυνσή σου εδώ.
Πού βρίσκεσαι;
Απολαύστε υπεύθυνα

Προϊόντα με αλκοόλ στο καλάθι σου; Η αγορά αυτή γίνεται με δική σου ευθύνη.

Εντάξει λοιπόν!
Απόλαυσε υπεύθυνα

Είσαι 18 χρόνων και άνω;
Η παρούσα κατηγορία αφορά σημείο προβολής και πώλησης καπνικών προϊόντων. Με την αποδοχή σου δηλώνεις υπεύθυνα ότι είσαι άνω των 18 χρονών.

Εντάξει λοιπόν!
Δεν είμαι.