Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη

Mozzarella

Πιτσαρία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ

Φα & Πία

Μαγειρείο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ

Εωθινόν Καφέ

Μικρογεύματα

ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 05:00